Exam Results

বিগত 5 বছরের এইচ.এস.সি পরিক্ষার ফলাফল

সন পরিক্ষার্থী A+ A A- B C D মোট পাশের হার
2011
164
17
19
25
53
11
125
76.21%
2012
136
23
34
29
36
02
124
91.18%
2013
198
01
33
33
35
47
04
153
77.27%
2014
228
01
53
71
46
44
215
93.71%
2015
170
26
26
32
43
127
74.71%

বিগত 9বছরের ফলাফল

ক্র: নং পরীক্ষার সন শতকরা হার
1
2007
53.17%
2
2008
70.67%
3
2009
59%
4
2010
56%
5
2011
76.21%
6
2012
91.18%
7
2013
77.27%
8
2014
93.42%
9
2015
74.71%
© Copyright 2015 *** developed by © Total Technology